FacebookTwitter

KNGF

Ieder maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen naar school voor een goed doel. De bovenbouwkinderen hebben in overleg met elkaar besloten dat de opbrengst van dit jaar geschonken zal worden aan stichting ‘KNGF geleidehonden’. Hieronder kunt u de actuele stand van zaken zien. Ieder 'hondje' staat voor € 5,00.